Informácie

Letný tábor 2018

Termín 1. turnus: 19-29.7. 2018

Termín 2. turnus: 10-20.8. 2018

Prihláška 1. turnus: Letný tábor HS 2018 – 1.turnus – prihláška

Prihláška 2. turnus: Letný tábor HS 2018 – 2.turnus – prihláška

Zoznam vecí: Letný tábor HS 2018 – zoznam vecí

Potvrdenie – bezinfekčnosť: Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie – zdravotný stav: Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

Platba: Suma – 200€

IBAN – SK60 0900 0000 0051 4221 3848

Variabilný symbol 1. turnus – 1907

Variabilný symbol 2. turnus – 1008

Do poznámky uveďte meno dieťaťa!

Info: Nástup detí do tábora na 1. turnus je 19.7.2018 do 12:00 hod (začíname o 13:00 obedom). Odchod detí z tábora je 29.7. do 12: 00 (končíme raňajkami a desiatou).  Nástup detí do tábora na 2. turnus je 10.8.2018 do 12:00 hod (začíname o 13:00 obedom). Odchod detí z tábora je 20.8. do 12: 00 (končíme raňajkami a desiatou).

Lokalita:  Camping Slnečné skaly, 013 13 Rajecké Teplice – Poluvsie


Otázky – Letný tábor

 • Aká je doprava do tábora?

Doprava do tábora je individuálna.

 • Čo zahŕňa cena tábora? Čo za tú cenu dostane moje dieťa?

Cena tábora zahŕňa ubytovanie v našich táborových stanoch, celodenná strava, pitný režim počas celého dňa, táboroví vedúci, športový a animačný program, zdravotník na poskytnutie prvej pomoci, lekárnička, materiál na športovú a záujmovú činnosť, sladkosti a odmeny na súťaže, vstupenka na kúpalisko, splavovanie na raftovom člne, autobusová preprava na výlety po okolí, táborové tričko.

 • Je cena tábora kompletná, alebo sa tam vyskytnú aj nejaké skryté sumy?

Cena tábora je už kompletná..

 • Ako sa dá zaplatiť za tábor?

Uhradiť celú sumu formou prevodného príkazu na účet organizácie, ktorý je uvedený na našej stránke s príslušným variabilným symbolom ku konkrétnemu turnusu.

 • Ako prihlásiť dieťa na tábor?

Po uhradení poplatku bude dieťa plne zaregistrované. O vašej platbe, ktorá bude pripísaná na účet organizácie, budete informovaní mailom a v tabuľke prihlásených detí na našich FB stránkach. Z našich stránok si môžete stiahnuť prihlášku, ktorú treba vyplnenú priniesť na tábor.

 • Ak mám nejaké nejasnosti alebo otázky ohľadom tábora, kde sa môžem kontaktovať?

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na mailovej adrese smejkal@horskasluzba.com , alebo na telefónnom čísle 0907 848 265. Uvedené číslo je k dispozícii aj počas konania táborov.

 • Je v areáli aj bufet?

Áno, počas odpočinkov majú deti možnosť navštíviť bufet, kde si môžu kúpiť nealkoholické nápoje, sladkosti, slané pochutiny, ale aj schladiť sa nanukom. Samozrejme predaj v bufete je kontrolovaný vedúcim.

 • Sú vedúci kvalifikovaní?

Naša organizácia si zásadne nenajíma vedúcich prostredníctvom trhu práce. Naši vedúci sú členmi a inštruktormi horskej služby a mnohí dlhoroční skúsení pracovníci v iných táboroch, či učitelia zo škôl a všetci sú  priateľmi aj mimo tábor. Všetci sa navzájom dobre poznajú a preto vytvárajú deťom pocit rodinného prostredia.

 • Kto zastáva pozíciu zdravotníka v táboroch?

Náš zdravotný personál je plne kvalifikovaný. Všetko sú to záchranári z rýchlej zdravotnej služby a členovia horskej služby. Zdravotník v tábore slúži na poskytnutie prvej pomoci. V prípade vážnejšieho zdravotného problému je dieťa v doprovode zdravotníka prevezené na odborné vyšetrenie do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Zdravotný stav je konzultovaný so zákonným zástupcom.

 • Čo v prípade, ak je počas tábora extrémne teplo?

V takomto prípade program prispôsobíme tak, aby činnosť bola fyzicky nenáročná. V prípade záujmu detí máme blízko kúpalisko v Rajeckých Tepliciach a priamo na tábore potok v ktorom sa deti radi kúpu.

 • Aké je ubytovanie?

Deti sú ubytované v Campingu Slnečné skaly pri Porúbke v našich vlastných 4 miestnych veľkých stanoch s drevenou podsadou a s drevenými pričňami. Musia si doniesť vlastné karimatky/nafukovačky a spacáky.