Kontakt

Ivana Sikulová +421 944 188 804
Róbert Smejkal +421 907 848 265
horskacik.info@gmail.com


Ekoturisti O.z.
Poľná ulica 388
976 33 Poniky
Ičo: 51465183
Dič: 2121270910
IBAN: SK63 5600 0000 0065 5611 1002